嗨金融:免费游戏和软件下载基地
所在位置:主页 > 新闻 >
Potraviny na prany?i
Potraviny na prany?i

Potraviny na prany?i

FUTURA SOFT, s.r.o. 免费 0.00 2024-03-19

"CS" 4+ 2019-06-27T05:59:43Z 新闻美食佳饮

扫描二维码下载

Potraviny na prany?i介绍

Oficiální aplikace Státní zemědělské a potraviná?ské inspekce (SZPI). Zobrazuje informace z portálu Potraviny na prany?i a z WWW stránek SZPI, které jsou ur?eny spot?ebitel?m nakupujícím potraviny v ?eské republice.

K dispozici je zde rovně? mo?nost jednodu?e vyplnit a odeslat podnět ke kontrole SZPI, na základě něho? m??e byt zahájena ú?ední kontrola u prodejce potravin. Místně p?íslu?ny inspektorát pro podání podnětu je ur?en podle aktuální polohy, samoz?ejmostí je mo?nost p?ilo?it fotografii vyrobku.

Sou?ásti aplikace:

- Nevyhovující potraviny

- Hlá?ení o uzav?enych provozovnách

- Informace podle aktuální polohy

- Tematické kontroly SZPI

- Aktuality z WWW stránek SZPI

- Formulá? podání podnětu ke kontrole

- Rizikové weby

Aplikaci vyvinula FUTURA SOFT, s.r.o. pro Státní zemědělskou a potraviná?skou inspekci.

Některé funkce aplikace vy?adují pro sv?j běh zji??ování polohy za?ízení (GPS). Na základě udané polohy jsou zobrazena data pro p?íslu?ny region. Aplikace dále umo?ňuje v okam?iku podání podnětu ke kontrole volitelně zadat kontaktní informace u?ivatele, které jsou p?edány Státní zemědělské a potraviná?ské inspekci za ú?elem ?e?ení podnětu. Tyto informace slou?í vyhradně pro pot?eby SZPI a nejsou sdělovány t?etím osobám. Spole?nost FUTURA SOFT, s.r.o. tyto údaje nezpracovává ani neeviduje.

版本更新内容:- Byl p?idán seznam rizikovych web?\n- Byl upraven formulá? podání podnětu ke kontrole p?idáním souhlasu s GDPR politikou\n- Oprava některych funkcí pro nověj?í iOS

Potraviny na prany?i截图

  • Potraviny na prany?i截图1
相关应用推荐
  • 新闻
Gomenu-原Yugu,您的美食专家

Gomenu-原Yugu,您的美食专家总共13款应用

Gomenu – A good APP for seeking out delicacy, ordering food online.One-click to

下载排行榜